Henan Huangfanqu Tianying Cylinder Liner Co., Ltd.

Products
Tian ying Cylinder liner
Page:
Homepage
/
/
/
Catalogue of some marine diesel engine cylinder liners
Number of views:
1000

Catalogue of some marine diesel engine cylinder liners

Retail price
0.0
Market price
0.0
Number of views:
1000
Product ID
Quantity
-
+
Stock:
0
1
Description
Parameters
SERIAL SPECIFICATION MACHINE
1 Ø115/Ø150×22/Ø141×256 36F.3ESLZJ2
2 Ø120/Ø148/Ø138×268.5 RUSSIA K1157-M2
3 Ø130/Ø162/Ø150×294 YANMAR130
4 Ø130Ø/162/Ø150×294 YANMAR130
5 Ø130/Ø184/Ø172×408 W220
6 Ø130/Ø162×13.5/Ø150×294 HAL-HTN/ YANMAR.6HAL-HT
7 Ø135/Ø167×12/Ø154×322 DEUTZ, GeERMANY
8 Ø140/Ø179×14/Ø164×308 DAFA140
9 Ø145/Ø175.5/Ø162×300 S6A145
10 Ø145/Ø182/Ø168×333 5KDL/KDL
11 Ø145/Ø182/Ø168×334 5KDL
12 Ø145/Ø185/Ø171×333 KFL/6KFL
13 Ø145/Ø185/Ø171×334.5 YANMAR KFL
14 Ø145/Ø185/Ø171×335 KFL-UT
15 Ø145/Ø185/Ø171×335 6KFL-UT
16 Ø145/Ø165/Ø185×333 6RAL-T.L-HT
17 Ø145/Ø185×21/Ø174×335 YANMAR6KFL-UT
18 Ø160/Ø198×20/Ø185×380 MANRU16/18
19 Ø170/Ø222/Ø205×421.5 YANMAR RAL-HT
20 Ø170/Ø222/Ø205×425 RAL
21 Ø170/Ø192/Ø208×360.7 TBD6620
22 Ø170/Ø195/Ø205×325 ID36S58V
23 Ø175/Ø205.5/Ø192×398 MB-820
24 Ø180/Ø225/Ø210×466 JAPAN DAIHATSUh18
25 Ø180/Ø213×19.2/Ø196×398 12V180
26 Ø180/Ø214×13/Ø203×429 6L18SW
27 Ø180/Ø223/Ø208×437.5 6ZH18/22
28 Ø180/Ø223×38/Ø208×437.5 6ZH18/22
29 Ø180/Ø240×28/Ø219×441 DS-18
30 Ø180/Ø240×25/Ø219×441 DS-18
31 Ø180/Ø245×25.5/Ø219×467.5 N18
32 Ø190/Ø214/Ø230×430.5 12V
33 Ø190/Ø237×24.5/Ø218×430 12VHD19H
34 Ø190/Ø237×24.5/Ø218×430 12VHD19H
35 Ø200/Ø250/Ø235×495 UAL-ST
36 Ø200/Ø254/Ø238×515 FUJI200
37 Ø200/Ø260/Ø242×485 DL-20
38 Ø200/Ø261.6/Ø240×500 MUSTANG6MAL
39 Ø200/Ø262/Ø240×500 YNAMAR200
40 Ø200/Ø262/Ø240×500 MAL-HT
41 Ø200/Ø262/Ø240×500 YNAMAR200
42 Ø200/Ø260×26/Ø240×500 M200
43 Ø200/Ø254×23/Ø232×517 8DVDAC-IR
44 Ø200/Ø260×25/Ø242×485 DL-20
45 Ø200/Ø260×25/Ø242×485.5 DL-20
46 Ø200/Ø260×26/Ø240×500 M200
47 Ø200/Ø260×26/Ø240×500 M200L-UT
48 Ø200/Ø260×26/Ø236×500 6APCH
49 Ø200/Ø260/Ø240×500 M200
50 Ø200/Ø260/Ø242×485 E20500
51 Ø200/Ø262×28/Ø240×540 YANMARA2GS
52 Ø200/Ø285×27.5/Ø240×600 SULZER S20u
53 Ø200/Ø268×27/Ø245×497 6UL-ST.UAL-UT
54 Ø200/Ø268×27/Ø245×497 6UL-ST.UAL-UT
55 Ø203.2/Ø278×32/Ø228.5×534 RUSTON
56 Ø220/Ø244/Ø260 ×592 KAWASAKIR8V-22
57 Ø220/Ø260/Ø244×590 MAN22/30
58 Ø220/Ø260/Ø244×591 MAN22/30
59 Ø220/Ø272/Ø246×590 MANV8V22/30
60 Ø220/Ø274.5/Ø255×570 DS-22
61 Ø220/Ø276/Ø258×568.7 6DSM22
62 Ø220/Ø278/Ø244 ×503 16V22AX
63 Ø220/Ø290/Ø264×562 (T220A-UT)
64 Ø220/Ø270×23/Ø253×530 6PS-22
65 Ø220/Ø282/Ø258×570.7 DL22
66 Ø220/Ø288×29/Ø261.5×540 YANMAR M220L-UT
67 Ø220/Ø290×26.5/Ø255×535.3 HMN2202893/D
68 Ø220/Ø286×37/Ø260×669 6M22GT
69 Ø225/Ø295×25/Ø265×620 T23LH
70 Ø225/Ø295×25/Ø265×620 DENMARK B&W3712HH
71 Ø225/Ø299.5/Ø273/Ø260×606 6L23/30
72 Ø228.6/Ø301.7/Ø260.5×558 6EL30
73 Ø230/Ø275/Ø262×590 MWM-D440-6(8)
74 Ø230/Ø289.5/Ø268×553 FUJI6m23cH
75 Ø230/Ø289.5/Ø268×553 FUJI6m23cH
76 Ø230/Ø295×38/Ø285×648 12VE230
77 Ø230/Ø295×38/Ø285×648 12VE230ZC-C
78 Ø230/Ø305×41/Ø265×605 6T23LCU
79 Ø238.1×474.274 PARAGON238
80 Ø238.125/Ø269.7×15.5/Ø260.2×474.4 XI'AN SHENZHOU
81 Ø240/Ø299.5/Ø284.7×710 NVD36
82 Ø240/Ø303×33/Ø280×715 ML624
83 Ø240/Ø299/Ø271×615 MK331
84 Ø240/Ø314×28/Ø290×618 MK331
85 Ø240/Ø310/Ø270×572 JAPAN3024
86 Ø240/Ø316/Ø290×594 YAMMAR GL-UT
87 Ø240/Ø316/Ø290×595 6GL
88 Ø240/Ø316/Ø290×595 6GL
89 Ø240/Ø309×26.5/Ø280×778 6UD240
90 Ø240/Ø316×32/Ø290×595 DL-20
91 Ø240/Ø316×43/Ø290×784 MF24-S7
92 Ø250/Ø304/Ø285×636 NIIGATA8L25BX
93 Ø250/Ø310/Ø285×623 CHONGQING HONGYAN250
94 Ø250/Ø312/Ø290×680 8HH25/34
95 Ø250/Ø327×34/Ø290×665 AL25-30
96 Ø250/Ø303.5×25/Ø285×625 NIIGATA12V25X
97 Ø250/Ø327/Ø290×665 APL25
98 Ø250/Ø327×34/Ø290×665 25/30
99 Ø250/Ø303.5×25.5/Ø285×636 8L25BX
100 Ø254/Ø333.38/Ø283.5×595 12CSV
101 Ø255/Ø310/Ø285×626 F6255ML
102 Ø255/Ø295/Ø332×555 6PA5V
103 Ø260/Ø314/Ø300×640.5 6PSHTC-26D
104 Ø260/Ø317/Ø297×674 KUBOTA
105 Ø260/Ø326/Ø308×686 DL-26
106 Ø260/Ø355/Ø300×790 626MTBH-40
107 Ø260/Ø304/Ø315×640 6PS-26D
108 Ø260/Ø304/Ø319×640 6PS-26H
109 Ø260/Ø306/Ø326×708 DS-26
110 Ø260/Ø326×30/Ø308×708 DSM26
111 Ø260/Ø326×31/Ø308×686 YANMAR-260
112 Ø260/Ø343×36/Ø315×655 6APCH
113 Ø260/Ø356×22/Ø318×1127 S26MC
114 Ø260/Ø356/Ø386×1142 S26MC
115 Ø260/Ø313.5×27/Ø297×775 6X26
116 Ø280/Ø359/Ø333×925 D6280ZLC
117 Ø280/Ø360/Ø332×742 8DSM-28
118 Ø280/Ø360/Ø332×742 8DSM-28
119 Ø280/Ø360/Ø334×742  8DSM-28
120 Ø280/Ø366/Ø334×870 6HSL28G
121 Ø280/Ø368×42/Ø340×870 ENLARGED INSIDE AND OUTSIDE
122 Ø280/Ø364×405/Ø332×855 6M28AGT
123 Ø280/Ø364×405/Ø332×855 6M28AGT
124 Ø280/Ø367.7/Ø325×858 6LU28
125 Ø280/Ø370/Ø320×701.5 B&W S28LH-2
126 Ø280/Ø370/Ø335×892 6LUN28A
127 Ø280/Ø358×29/Ø332×692 6L28BX
128 Ø280/Ø364×40.5/Ø332×854.5 6M28AFTE
129 Ø280/Ø370×40/Ø340×692 6ZL-UT
130 Ø280/Ø374.5×40/Ø320×684 L+V28/32H
131 Ø280/Ø375×36/Ø331×625 PA6-280
132 Ø280/Ø375×43/Ø320×684 L+V28/32H
133 Ø280/Ø390×147.5/Ø338×770 DK-28
134 Ø280/Ø385×35/Ø338×927 DM28
135 Ø280/Ø385×35/Ø338×927 DM28AKHF
136 Ø300/Ø366/Ø335×790 NING DONG
137 Ø300/Ø366/Ø335×790 SHANDONG
138 Ø300/Ø366/Ø335×790 WUHAN
139 Ø300/Ø366/Ø335×790 XICHAI
140 Ø300/Ø383/Ø350×748 JAPAN DAIHATSU DS30
141 Ø300/Ø383/Ø350×748 JAPAN DAIHATSU PS-30
142 Ø300/Ø383/Ø350×748 JAPAN DAIHATSU
143 Ø300/Ø383/Ø350×750 JAPAN DAIHATSU 8USM30
144 Ø300/Ø386/Ø346×794 NING DONG
145 Ø300/Ø386/Ø346×796.5 XICHAI
146 Ø300/Ø395/Ø354×1035 KSLH630
147 Ø300/Ø409/Ø366×1055 EL30
148 Ø300/Ø409/Ø366×1055 EL30
149 Ø300/Ø415×53/Ø370×1060 6EL30
150 Ø300/Ø345/Ø395×765 Simt300
151 Ø300/Ø408×43/Ø365×1055 MAP FROM INDONESIA
152 Ø300/Ø366×27.2/Ø335×790 DALIAN 6300
153 Ø300/Ø366×27.2/Ø355×790 GUANGCHAI
154 Ø300/Ø400×55.5/Ø360×807.5 CHONGQING DONGFENG
155 Ø300/Ø380×33/Ø350×907 A30
156 Ø300/Ø409×37.5/Ø365×1055 MAP FROM INDONESIA
157 Ø310/Ø403/Ø368×946 6M31AGF
158 Ø310/Ø415/Ø368×1185 SHANDONG 6310
159 Ø310/Ø407/Ø368×767 6MG31EZ
160 Ø320/Ø398/Ø371×938 MARK95-35
161 Ø320/Ø400/Ø360×950 GUANGCHAI
162 Ø320/Ø400/Ø360×950 GUANGCHAI
163 Ø320/Ø400/Ø360×950 GUANGCHAI
164 Ø320/Ø404/Ø366×794 XICHAI
165 Ø320/Ø405/Ø365×812 6310
166 Ø320/Ø420/Ø370×988 6LU32
167 Ø320/Ø436/Ø392×1125 6EL32
168 Ø320/Ø436×50/Ø390×1125 6EL32
169 Ø320/Ø384/Ø410×830 6DS-32
170 Ø320/Ø388/Ø430×1124 6LU32
171 Ø320/Ø394×35/Ø370×980 HMD.320.4593
172 Ø320/Ø398×33/Ø371×938 MARK453
173 Ø320/Ø398×34/Ø371×939 MAK453C
174 Ø320/Ø400×35/Ø370×935 8NVD48-2U
175 Ø320/Ø400×35/Ø370×936 8MVD32
176 Ø320/Ø400×40/Ø370×938 8NVD-IU
177 Ø320/Ø403×43/Ø370×760 NING DONG320
178 Ø320/Ø404×43/Ø374×760 ND320
179 Ø320/Ø398×33.5/Ø360×960 MC452C
180 Ø320/Ø420×72/Ø330×988 6LUD32
181 Ø320/Ø450×130/Ø370×802 GT-320W
182 Ø330/Ø432/Ø392×1143 ZHEN TIAN GSLH633
183 Ø330/Ø433/Ø392×1117  
184 Ø330/Ø455/Ø395×1067 6DM33
185 Ø330/Ø450×47/Ø395×1065 ZHEN TIAN 330
186 Ø330/Ø456×165/Ø405×830.5 N330
187 Ø330/Ø456×165/Ø405×830.5 N330  YANMAR
188 Ø340/Ø470/Ø415×1234 AKASAKA A34D
189 Ø340/Ø482×44/Ø390×890 FUJI 300
190 Ø344/Ø493/Ø500 ×1542 S35MC  1848263-35
191 Ø344/Ø480×342/Ø440×1225 L35MC-MK6
192 Ø350/Ø440/Ø470×1216 L35MC
193 Ø350/Ø445/Ø395× 1030 NIIGATA 12SVA
194 Ø350/Ø445/Ø410×1040 JIKE 6L350PN
195 Ø350/Ø450/Ø410×1070 HANSHIN 6LUD350
196 Ø350/Ø450/Ø410×1070 HANSHIN 6LU350
197 Ø350/Ø450/Ø410×1070 HANSHIN 6LU350
198 Ø350/Ø470/Ø400×1205 L35MC
199 Ø350/Ø470/Ø400×1205 6L35MCE
200 Ø350/Ø470/Ø400×1205 6L35MCE
201 Ø350/Ø440×24/Ø422×1205 L35MC/MCE
202 Ø350/Ø446×24/Ø429×1558 S35MC
203 Ø350/Ø477/Ø494×1536 S35MC
204 Ø350/Ø477×29/Ø429×1536 S35MC
205 Ø350/Ø440×27/Ø422×1215 L35MC
206 Ø350/Ø445×45/Ø395×1039 6350
207 Ø350/Ø470/Ø400×1205 L35MC-18-5
208 Ø350/Ø471/Ø422×1558 S35MC
209 Ø350/Ø473×38/Ø416×1335 LN35L
210 Ø350/Ø480×691/Ø422×1576 S35MC
211 Ø350×1536 S35MC
212 Ø359.5/Ø490/Ø434×1175 AKASAKA AH36
213 Ø360/Ø430/Ø409×1023 MWM500
214 Ø360/Ø430/Ø409×1025 MWM36/45
215 Ø370/Ø488.5/Ø446×1280 6KGL
216 Ø370/Ø490×39/Ø429×936 HMD.3704093
217 Ø370/Ø515/Ø455×1340 AKASAKA A37
218 Ø370/Ø534/Ø430×1113 6UEC37/88
219 Ø370/Ø546/Ø450×1113 UEC37/88H(Ⅱ)
220 Ø370/Ø521×59/Ø450×1092 6UEC37LA
221 Ø374/Ø496/Ø583×1330 RT38
222 Ø380.5/Ø475/Ø437×1100 MSHE638
223 Ø380/Ø480/Ø440×1163 6LU380
224 Ø380/Ø480/Ø440×1163 LU38
225 Ø380/Ø480/Ø440×1164 6LUS380
226 Ø380/Ø480/Ø440×1170 6LU38-204
227 Ø380/Ø480×33/Ø440×1162 6LU38-960HPF
228 Ø380/Ø508×177.5/Ø458×1425 LS38
229 Ø380/Ø508×177.5/Ø458×1464 MAKILS38L
230 Ø380/Ø512×70/Ø462×1370 AKASAKA A38
231 Ø380/Ø516×54/Ø460×1268 AKASAKADM38
232 Ø380/Ø516×56/Ø452×1270 ENLARGED INSIDE AND OUTSIDE
233 Ø380/Ø512×70/Ø415×1370 NINGBO ZHOUSHAN
234 Ø380/Ø566×110/Ø454×1320 RTA38
235 Ø381/Ø452×990.57 KMR8
236 Ø390/Ø530×72/Ø458×1018 E390V
237 Ø390/Ø530×175/Ø458×1011 E390V
238 Ø400/Ø500/Ø468×1089 PC2-2V
239 Ø400/Ø520/Ø468×1080 PC2-5
240 Ø400/Ø520/Ø468×1080 PC2-6
241 Ø400/Ø534/Ø480×1058 RBU12M35
242 Ø400/Ø534/Ø480×1145 TAISHUI
243 Ø400/Ø548/Ø480×1280 H40
244 Ø400/Ø548/Ø487×1440 EL40
245 Ø400/Ø550/Ø490×1440 HANSHIN 6EL40-1
246 Ø400/Ø514×42/Ø458×1200 MANV7V40/54
247 Ø400/Ø514×42/Ø468×1200 MAN16V40/54A
248 Ø400/Ø520×213/Ø468×1080 PC2-6(FRANCE)
249 Ø400/Ø526/Ø486×1290 ESHC640
250 Ø400/Ø534.5×46.4/Ø479×1058 R8U12m35
251 Ø400/Ø545×203/Ø450×1070 ZH40/48
252 Ø400/Ø534.7/Ø499.85×1070 SULZER 40/48
253 Ø400/Ø545×204/Ø450×1070 MAN6L40/45 (HX-03-01-26)
254 Ø400/Ø548×55/Ø490×1440 6EL40
255 Ø400/Ø532×176/Ø466×1000 DLM40
256 Ø420/Ø560/Ø506×1640 LN42
257 Ø420/Ø550/Ø580×1600 L42MC
258 Ø420/Ø580×33/Ø496×1908 S42MC
259 Ø420/Ø580×33/Ø496×1908 S42MC
260 Ø430/Ø575×68.5/Ø532×1265 ESDZ-43/82
261 Ø430/Ø570×92/Ø493×1264 43/82A
262 Ø440/Ø590/Ø534×1550 ELS44
263 Ø440/Ø580×50/Ø535×1125 RD44
264 Ø440/Ф596.5×62/Ф533×1550 HANSHIN, JAPAN EL44
265 Ø445/Ø586×60/Ø536×1305 8N552AK
266 Ø450/Ø576/Ø530×1295 MAK552
267 Ø450/Ø576/Ø530×1340 M551AK
268 Ø450/Ø613/Ø550×1162 K45GF
269 Ø450/Ø613/Ø570×1138 K45GF
270 Ø450/Ø615.5/Ø525×1670 6UET45/80D
271 Ø450/Ø615.5/Ø525×1670 MITSUBISHI JAPAN 6UET45/80D
272 Ø450/Ø615/Ø523×1667.5 AKASAKA 6UET45/80D
273 Ø450/Ø665×143.5/Ø554×1610 UEC45LA
274 Ø450/Ø416×46/Ø525×1670 45/80D
275 Ø450/Ø530/Ø600×1572 AKASA45/75C
276 Ø450/Ø530/Ø600×1572 6UEC45/75C
277 Ø450/Ø530/Ø615×1668 6UET45/80D
278 Ø450/Ø553/Ø576×1340 8MU551AK
279 Ø450/Ø576×50/Ø525×1295 12MU552AK
280 Ø450/Ø585×382/Ø546×1449 45/115H
281 Ø450/Ø610×371/Ø550×1449 L45GB
282 Ø450/Ø610×421/Ø550×1164 K45GFCA
283 Ø450×1188 MAK 6M552C
284 Ø460/Ø589×50/Ø530×1475 6LU-46
1215 Ø460×2093 S46MC-C/ME
286 Ø460/Ø589×50/Ø530×1476 HANSHIN 6LU46
287 Ø460/Ø590/Ø545×1475 HANSHIN 6LU46(A)
288 Ø470/Ø596×47/Ø560×1450 KD6SS
289 Ø470/Ø630×560/Ø555×1550 DM470
290 Ø472/Ø763×270/Ø591×2330 RTA48T
291 Ø480/Ø715×415/Ø582×1680 RTA48
292 Ø480×1580 RTD48
293 Ø480/Ø755/Ø569×2310 RT48T
294 Ø480/Ø755×250/Ø583×2310 RTA48T
295 Ø480/Ø755×250/Ø583×2310 RT48T/RT48T-B
296 Ø480/Ø755×220/Ø583×2310 5-8RTA48T      5-8RTA48T-B
297 Ø494/Ø688/Ø580×1925 L50MC/E
298 Ø500/Ø639.5/Ø575×1583 6LU50
299 Ø500/Ø660×288/Ø560×1310 S50L
300 Ø500/Ø666×60/Ø618×1534 H1TACH1B8W
301 Ø500/Ø688×40/Ø590×2185 S50MC-C
302 Ø500×1915 L50MC/E
303 Ø500/Ø713×453/Ø601×2175 UEC50LS
304 Ø500/Ø713×453/Ø601×2175 UEC50LS-ZHH
305 Ø510/Ø670/Ø555×1290 MD-51
306 Ø510/Ø670×50/Ø555×1290 DM-51229816-0
307 Ø510/Ø674×88/Ø620×1748 AKASAKA DM51SS
308 Ø520/Ø710/Ø614×1885 6UET5290D
309 Ø520/Ø740/Ø636×1593 6UEC125H
310 Ø520/Ø675×38.5/Ø590×2058 MAN52/105CLE
311 Ø520/Ø676×52/Ø582×1322 MANV6V52/55A
312 Ø520/Ø676×52/Ø582×1322 MAN52/55
313 Ø520/Ø676×52/Ø582×1322 52/55A
314 Ø520/Ø676/Ø582×1322 7V52/55A
315 Ø520/Ø714.5×53/Ø614×1900 DP520
316 Ø520/Ø800×235/Ø618×2140 RT52U
317 Ø520×2140 RT52 
318 Ø520/Ø780×224/Ø634×1900 UEC52LA(II)
319 Ø520/Ø780×224/Ø634×1900 UEC52LA(I)
320 Ø520/Ø770×371.5/Ø640×2150 UEC52LS
321 Ø540/Ø691.5/Ø630×1725 HANSHIN 6LU54
322 Ø540/Ø692×60/Ø630×1725 6LF54
323 Ø574/Ø878/Ø675×2102 RT580
324 Ø580/Ø870/Ø710×2092 RT58
325 Ø594/Ø826/Ø692×2290 L60MC
326 Ø600/Ø850/Ø730×1880 UEC60/150H
327 Ø600/Ø768×836/Ø684×2628 60MC
328 Ø600/Ø816×630/Ø714×2280 L60MCE
329 Ø600/Ø836/Ø684×2280 L60MC
330 Ø600/Ø901×263.5/Ø470×2238 UEC60/150H
331 Ø600×2646 S6MC-C/ME
332 Ø600×2552 HT250
333 Ø600×2551 S60MC
334 Ø620/Ø930×400/Ø710×2550 RT62 (RTA62)
335 Ø620×2550 RT62
336 Ø654/Ø946×420/Ø769×2000 RLB66
337 Ø664/Ø956×230/Ø807×2105 L67GFCA
338 Ø670/Ø900/Ø761×1735 K67GF
339 Ø670/Ø917.5/Ø796.5×2095 L67GFCA
340 Ø670/Ø917.5/Ø796.5×2095 L67GFCA
341 Ø670/Ø918×195/Ø796.5×2094 L67GFCA
342 Ø700/Ø870×122.5/Ø767×2426 MAN70/125B
343 Ø700/Ø870×122/Ø787×2426 70/125
344 Ø700/Ø899×137/Ø810×2077 KSZ 70/150
345 Ø700/Ø898×135/Ø782×2077  70/150 CL
346 Ø700/Ø960×730/Ø826×2680 L70MC
347 Ø740/Ø985×115/Ø919.5×242.7 K74GF
348 Ø760/Ø1150/946×2619 RT76
349 Ø800×3448 S80MC
Scan the QR code to read on your phone
We could not find any corresponding parameters, please add them to the properties table
Previous
Next

RECOMMEND

JODO
70 125Cylinder liner
More
H223 compressor six cylinder head
H223 compressor six cylinder head
More

MESSAGE

JODO
留言应用名称:
客户留言
描述:
验证码
Language
Tianying Cylinder

Copyright © Henan Huangfanqu Tianying Cylinder Liner Co., Ltd.

豫ICP备20009644号   Powered by www.300.cn

Scan it
Mobile website

Tianying Cylinder

CONTACT US

Address: Huangfan District Farm, Zhoukou City, Henan Province
Phone:+86-394-2568662
Fax:+86-394-2579399

Copyright © Henan Huangfanqu Tianying Cylinder Liner Co., Ltd.

豫ICP备20009644号   Powered by www.300.cn